Maribo-Bandholm
Har man f.eks. efter at have kørt en tur med toget, fået lyst til at støtte arbejdet med at vedligeholde og istandsætte det gamle materiel, kan det gøres ved at melde sig ind i Museumsbanens Støtteforening.
Det årlige kontingent er i 2014 på kun 75,- kr for enkeltpersoner eller der kan tegnes et firmamedlemskab til 250,- kr. ( som firmamedlem kommer firmanavnet med på " Støttenyt " der udsendes min. en gang årligt ) Selvfølgelig er man velkommen til at forhøje dette beløb, idet alt ud over kontingentet betragtes som gave og dermed extra støtte til foreningen. Ønsker man ikke at være medlem, men gerne vil give et engangsbeløb er dette også velkomment og modtages med tak.

Større beløb kan gives med skattefradrag. Der gives jf. ligningsloven fradrag for beløb over 500 kr og max 14500 kr.pr. år. Beløb skal gives via Dansk JernbaneKlub DJK , konto Danske Bank reg. 9541 konto 000 555 3830 og mærkes med " til Museumsbanen" og evt. formål. Det er samtidig vigtigt at opgive cpr. nr. da DJK indberetter til Skat.

Indmeldelse i støtteforeningen sker ved at indbetale minimum kr. 75 til:
Museumsbanens Støtteforening,
Tranevej 14
4720 Præstø
Giro 333-0419
netbank : +01< +3330419<
eller ved henvendelse/ betaling til togfører eller på Bandholm station.
Kontakt til støtteforeningen kan også opnås via kontaktformularen

Støtteforeningens formål:
Ifølge vedtægterne er det foreningens formål, at tilvejebringe midler til større anskaffelser og lignende til gavn for Museumsbanen. Pengene kommer fra medlemskontingenter, bidrag, arrangementer og ansøgninger m.m.
Udover opførelse af vognhal 1, har støtteforeningen bla. ydet tilskud til istandsættelse af Bandholm station, istandsættelse af badefaciliteter og køkken i remisen. Ny trykluftkompressor til værkstedet i remisen, gennem tiden diverse værktøjer og maskiner, sikkerhedsgelænder til stillads og der er indkøbt 2 bjælkehytter til overnatningsbrug for museumsbanens medlemmer. Senest i december 2013 er der givet midler til isolering af loftet i remisens træværksted.